“Lâu đài ký ức là một lâu đài kiên cố nhứt, không thời gian hay mưa nắng nào tàn phá nổi. Mà nó lại xinh đẹp làm sao, càng cũ càng đẹp ra, qua lớp bụi thời gian cái gì cũng sẽ hiện lên với muôn màu rực rỡ.” (Bình Nguyên Lộc)

Mission Statement:

Recognizing the urgent need to preserve the Republic of Vietnam's cinematic heritage, My-Van Films is dedicated to supporting the conservation, preservation and restoration of the moving images and to develop interdisciplinary educational programs that will use films as an educational tool and create awareness about the language of cinema.
Để góp phần gìn giữ di-sản nghệ thuật điện-ảnh quý báu của Việt-Nam-Cộng-Hòa cho thế hệ mai sau, Mỹ Vân Films đang cố gắng thực thi công việc tái-phục lại những tác phẩm điện-ảnh vô cùng giá trị của miền Nam Việt-Nam trước 1975. Với kỹ thuật tân tiến nhất về Digital Restoration của Hollywood, tất cả hình-ảnh và âm-thanh sẽ đuợc hoàn toàn khôi-phục lại qua dạng Digital High Definition. Những bộ phim nghệ-thuật này cũng sẽ được bảo-vệ vĩnh-viễn trong Viện-Lưu-Trữ-Bản-Quyền-Trí-Tuệ tại Hoa-Kỳ (The United States Copyright Office).

YESTERDAY'S FILMS FOR TOMORROW.

#SAVEOURFILMS